* *
Інструкція для посади "Лікар-статистик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-статистик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують професійну діяльність, права та обов'язки лікаря-статистика;
      - теоретичні основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я;
      - організацію статистичної служби в Україні;
      - організацію системи обліку і звіту медичних установ;
      - форми статистичного обліку і звіту та порядок їх ведення;
      - методи обробки та аналізу статистичних даних;
      - основи користування ЕОМ, технологію машинної обробки статистичних даних;
      - методологію проведення суцільних та вибіркових статистичних і клініко-статистичних досліджень;
      - сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення;
      - організацію статистичної служби в зарубіжних країнах і основні статистичні матеріали, які публікують ВООЗ і ООН.

1.4. Лікар-статистик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-статистик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-статистик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-статистик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативними актами, що визначають діяльність медичних установ охорони здоров'я.

2.2. Здійснює збір, обробку і аналіз інформації в статистичній службі органів управління і установах охорони здоров'я.

2.3. Складає періодичні і зведені звіти згідно з встановленими статистичними формами.

2.4. Проводить статистичні і клініко-статистичні дослідження і їх аналіз.

2.5. Аналізує статистичні показники стану здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я; економіки і фінансування охорони здоров'я; підбору і використання кадрів.

2.6. Здійснює контроль за організацією обліку і звіту в органах і установах охорони здоров'я.

2.7. Аналізує і складає статистичні матеріали для нарад, з'їздів, конференцій.

2.8. Дотримується принципів медичної етики.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-статистик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-статистик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-статистик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-статистик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-статистик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-статистик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-статистик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-статистик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-статистик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-статистик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-статистик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-статистик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-статистик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-статистик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-статистик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-статистик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.