Інструкція для посади "Муляр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Муляр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи муляром 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи кладки стін середньої складності;
      - способи кладки простих стін з одночасним облицюванням;
      - способи кладки стін полегшених конструкцій;
      - способи кладки із склоблоків;
      - способи монтажу збірних елементів та деталей середньої маси;
      - армування цегляних стін та перегородок;
      - способи стропування та кріплення елементів, що монтуються;
      - правила роботи з ручним механізованим, електричним, пневматичним, контрольно-вимірювальним інструментом, такелажними засобами;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Муляр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Муляр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Муляр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Муляр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій, мостів, шляхопроводів, промислових та гідротехнічних споруд.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Муляр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Муляр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Муляр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Муляр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Муляр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Муляр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Муляр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Муляр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Муляр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Муляр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кладка стін середньої складності з цегли та дрібних блоків під штукатурку та облицювання або розшивання швів одночасно з кладкою.

5.2. Кладка стін простої складності з одночасним облицюванням.

5.3. Кладка простих стін полегшеної конструкції.

5.4. Кладка стін і фундаментів з бутового каменю під лопатку, колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного перерізу, конструкцій із склоблоків.

5.5. Улаштовування в кам'яних будовах заповнень прорізів та перегородок із склопрофіліту.

5.6. Улаштовування перегородок з цегли, гіпсошлакових та інших плит.

5.7. Встановлювання металевих елементів і деталей у кладку.

5.8. Встановлювання віконних та дверних балконних коробок й блоків, підвіконних дощок і плит.

5.9. Розшивання швів кладки, що виконана раніше.

5.10. Ремонт поверхні цегляних стін із виламуванням непридатних цеглин і замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язування швів із раніше виконаною кладкою.

5.11. Розбирання цегляних склепінь усіх видів.

5.12. Монтаж у кам'яних будовах залізобетонних балок, плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів, площадок, балконних плит, сходинок.

5.13. Монтаж вентиляційних блоків.

5.14. Монтаж азбестоцементних труб сміттєпроводу.

5.15. Заміна підвіконних плит та окремих сходинок сходових маршів.

5.16. Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та бутових фундаментів у існуючих будовах.

5.17. Конопачення та заливання швів у збірних залізобетонних конструкціях перекриття і покриття.

5.18. Кладка фундаментів і мостових опор, з'єднувальних і щокових стінок опор, прямолінійних надводних стінок і кордонного каменю портових споруд.

5.19. Монтаж збірних бетонних і залізобетонних елементів конструкцій середньої маси, що застосовуються під час будівництва кам'яних мостів, шляхопроводів і гідротехнічних споруд.

5.20. Улаштовування підпірних стінок із збірних бетонних, залізобетонних ряжевих, кутових, парканних блоків та бутового каменю на висоті насипу до 6 м.