Інструкція для посади "Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу особливо складного устаткування;
      - способи регулювання та налагоджування устаткування;
      - правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію.

1.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні високоточні роботи.

2.2. Монтаж особливо складного устаткування підприємств харчової промисловості.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж центрифуг, бурякорізалок, безперервно діючих пресів, рибообробних і рибоукладальних складних машин, саморозкладачів, автоматів саджання та вибирання хліба, багатоярусних відстійників, різних автоматів, автоматичних поточних ліній, пакувальних і обсмолювальних машин-автоматів, бісквітних агрегатів, складних конвеєрних печей, апаратів, що працюють під вакуумом і тиском, жерстяно-банкових і загортуваль-них автоматів.

5.2. Монтаж ошпарювачів, дифузійних апаратів похилого та вертикального типу, установок для сушіння жому, вакуум-фільтрів, сушильно-охолоджувальних агрегатів, вапняно-випалювальних печей.

5.3. Монтаж агрегатів для обробляння свинячих голів, установок для знімання шкур з туш великої рогатої худоби, чанів обшпарювальних, скреб-машин, машин міздрильних.

5.4. Монтаж гомогенезаторів, масловиготовлювачів, фризерів, ескімогенераторів, автоматів збирання та розбирання кошиків, пастеризаторів-охолоджувачів пластинчастих, автоматів розливально-закупорювальних.