Інструкція для посади "Монтер колій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтер колій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колій 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову конструкції, норми утримання безстикової колії і стрілочних переводів;
      - правила виконання монтажу безстикової колії;
      - вимоги до якості укладання верхньої споруди колії.

1.4. Монтер колій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтер колій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтер колій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтер колій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії і наземних ліній метрополітену.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтер колій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтер колій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтер колій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтер колій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтер колій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтер колій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтер колій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтер колій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтер колій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтер колій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підбирання рейок за довжиною та перевіряння їх укладки за косинцем та зазорником.

5.2. Регулювання положення кінців зварних рейкових плетениць безстикової колії гвинтовими стяжками.

5.3. Замінювання дефектної ділянки рейкової плетениці безстикової колії.

5.4. Регулювання рейково-шпальної решітки у плані гідравлічними приладами на ділянках колії із залізобетонними плитами та блоками.

5.5. Вимірювання положення колії та виправляння рейкових ниток за шириною колії та рівнем на ділянках із залізобетонними плитами та блоками.

5.6. Регулювання колії на місцях, що здимаються.

5.7. Розряджання температурної напруги на безстиковій колії.

5.8. Виправляння осадки колії підсипанням.

5.9. Монтаж і встановлювання контррейок.

5.10. Вивіряння положення кронштейнів і контактної рейки.

5.11. Монтаж і демонтаж зрівнювальних приладів.

5.12. Монтаж пристроїв противикрадення.

5.13. Замінювання окремих елементів рельсовошпальної решітки на ділянках безстикової колії.

5.14. Замінювання дефектної ділянки рейкової плетениці.

5.15. Регулювання стрілкових переводів і глухих перетинів за шаблоном і рівнем.

5.16. Регулювання положення контактної рейки за вертикаллю та горизонталлю.

5.17. Монтаж стиків та кронштейнів контактної рейки.