* *
Інструкція для посади "Завідувач складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач складу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів вищого рівня та керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності лісового складу;
      - основи технології гірничого виробництва;
      - технологію робіт на лісовому складі;
      - правила складського господарства на базах лісових та кріпильних матеріалів;
      - чинні ДСТУ, СТУ на лісопродукцію у вугільній промисловості;
      - обладнання лісового складу та правила його технічної експлуатації;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії, протипожежні правила під час складських та вантажно-розвантажувальних робіт.

1.4. Завідувач складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво всіма роботами на лісовому складі щодо забезпечення шахти лісоматеріалами, металокріпленням, цементом та іншими матеріалами.

2.2. Розробляє заходи щодо вдосконалення технології перероблення матеріалів, механізації робіт, ефективного використання обладнання, машин та механізмів.

2.3. Контролює дотримання технології робіт; забезпечує раціональне розроблення лісу і вживає заходів щодо використання лісових відходів.

2.4. Стежить за правильною експлуатацією і своєчасним ремонтом машин та механізмів, забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії.

2.5. Видає наряди на виконання робіт бригадирам та майстрам, приймає звіти про виконання робіт.

2.6. Забезпечує приймання надходжень лісового кріпильного матеріалу, його складування, облік і збереження.

2.7. Складає рапорти про виконані роботи й інші первинні документи для нарахування заробітної плати робітникам лісового складу.

2.8. Забезпечує протипожежну безпеку, наявність і справність засобів гасіння пожежі, організовує з робітниками складу періодичні навчання та перевірку вмінь користуватися засобами гасіння пожеж.

2.9. Веде встановлену документацію, звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.