Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, методи і способи механічного та електричного регулювання, перевірки, випробувань та тренування електромеханічних та радіотехнічних приладів та систем, апаратури ЕОМ та апаратури провідного зв'язку, контрольно-вимірювальних приладів, електро- і радіовимірювальної апаратури середньої складності, способи стабілізації частоти радіоелектронної апаратури та принцип роботи стабілізуючих пристроїв;
      - будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів, правила користування ними та підключення їх до апаратури, яку регулює;
      - діелектричні властивості електроізоляційних матеріалів, які застосовує при виробництві радіоелектронної апаратури;
      - джерела живлення та правила користування ними під час регулювання, випробування та підрахування температурного коефіцієнта частоти та вплив його на роботу фільтра;
      - способи вимірювання та регулювання елементів електромеханічних фільтрів;
      - основні види несправностей апаратури, яку регулює, та способи їх усунення;
      - основи електро- і радіотехніки.

1.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричне та механічне регулювання, перевірку та випробування складних одиниць та елементів простих та середньої складності електромеханічних, радіотехнічних електронно-обчислювальних, гіроскопічних, гідроакустичних механізмів та приладів, контрольно-вимірювальних приладів, радіо- та електровимірювальної апаратури за технічними умовами та спеціальними інструкціями.

2.2. Виконує балансування рухомих систем приладів.

2.3. Регулює основні джерела живлення.

2.4. Виконує електричну перевірку складних одиниць та різних елементів радіоелектронної апаратури за електричними схемами з застосуванням контрольно-вимірювальної апаратури та приладів.

2.5. Виконує кліматичні та інші випробування апаратури, яку регулює, із застосуванням відповідного устаткування та пристроїв.

2.6. Визначає причини нечіткої та неправильної роботи складальних одиниць та блоків, виявляє та усуває механічні та електричні дефекти складань та з'єднань простих схем із заміною непридатних вузлів та деталей.

2.7. Випробовує та тренує апаратуру простої та середньої складності, яку регулює, здає приймальнику.

2.8. Настроює та регулює блоки з малонасиченим монтажем на відповідні параметри згідно з технічними умовами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура дозиметрична - регулювання.

5.2. Апарати телеграфні, електромеханічні 2-го класу, електронно-механічні - регулювання, підготовка до технічного та контрольного прогонів.

5.3. Блоки хвилеміра - складання графіка та визначення втрат.

5.4. Блоки датчиків та конденсаторів - електричне регулювання.

5.5. Блоки вимірювання - перевірка електричної міцності та опору ізоляції.

5.6. Блоки живлення побутової радіоапаратури - регулювання.

5.7. Блоки телевізорів: зведення, живлення колектора, СВП - поопераційне регулювання.

5.8. Вимірювачі радіоперешкод - поопераційне регулювання.

5.9. Вольтметри цифрові універсальні - настроювання.

5.10. Вузли апаратури багатоканального телефонування - механічне, електричне регулювання, вимірювання частотних та амплітудних характеристик підсилювачів, модуляторів та демодуляторів.

5.11. Гнізда та ключі комутатора - регулювання.

5.12. Генератори звукові - поопераційна електрична перевірка та регулювання.

5.13. Генератори опорні - підбирання електрорадіоелементів за параметрами та настроювання за частотою.

5.14. Головки магнітні - перевірка на спеціальних стендах частотної характеристики відтворення на індуктивність та опір ізоляції.

5.15. Динаміки - електрична перевірка.

5.16. Електрокардіографи - регулювання випрямних пристроїв, електрорадіоелементів за необхідними параметрами.

5.17. Елементи обчислювальної техніки (трансформатори, логічні ключі, чарунки модуля) - електричне регулювання, знімання режимів змінного струму, проведення механічних та кліматичних випробувань.

5.18. Касети постійної та оперативної пам'яті - перевірка електричних та електромагнітних параметрів.

5.19. Кінескопи, радіолампи, транзистори - перевірка режимів.

5.20. Контури - настроювання на задану частоту з підбиранням електрорадіоелементів.

5.21. Магнітофони - електричне регулювання та настроювання (в умовах серійного виробництва).

5.22. Магніти постійні, осцилографи універсальні - поопераційне регулювання, намагнічування та розмагнічування за заданими параметрами.

5.23. Перемикачі пакетні - кліматичні та інші випробування.

5.24. Перемикачі з підстроюваними конденсаторами, перетворювачі напрямку - регулювання.

5.25. Підсилювачі низької частоти звуку у телевізорах 2-го та 3-го класів - настроювання.

5.26. Підсилювачі струму та напруги - регулювання.

5.27. Плати з реле автоматичних комплексів телефонних станцій - регулювання.

5.28. Плати, модулі, касети - регулювання, настроювання.

5.29. Прилади електровимірювальні щитові типу М-4200, Е-378 тощо - регулювання.

5.30. Приймачі транзисторні - встановлення режимів за постійним струмом та налагодження підсилювача низької частоти.

5.31. Пристрої антенні - перевірка високочастотних трактів.

5.32. Пристрої запам'ятовуючі, цифрові на інтегральних схемах прості - перевірка згідно з технічними умовами, здавання приймальнику.

5.33. Пульти радіовимірювальні нестандартні - регулювання та перевірка.

5.34. Радіоблоки підключення, перевірка режимів постійного струму, знімання карт опорів та напруг.

5.35. Радіоприймачі широкомовні - настроювання та регулювання вузлів та блоків.

5.36. Резонатори для різних типів електромеханічних фільтрів - підганяння та вимірювання резонансної частоти.

5.37. Стабілізатори напруги - перевірка та електричне регулювання.

5.38. Телевізори - настроювання розгортки, синхронізації, перевірка частотних характеристик, продзвонювання джгута, блоків та кінцеве регулювання у футлярі.

5.39. Телевізори кольорового та чорно-білого зображення - підбирання електрорадіоелементів за параметрами та настроювання за частотою фільтрів проміжної частоти, регулювання вузлів типу П2К.

5.40. Телевізори, радіоприймачі, блоки спецапаратури - настроювання, віброгрохот та електротренування під електричним навантаженням.

5.41. Телефони динамічні, стереофонічні - електричне регулювання.

5.42. Термостати, терморегулятори - настроювання схем, регулювання температури, повне регулювання.

5.43. Фільтри 1 та 2-ланкових апаратів дальнього зв'язку - вимірювання характеристик згасання.

5.44. Хвилеміри - перевірка та регулювання за електричними параметрами коефіцієнта біжучої хвилі (КБХ) та коефіцієнта стоячої хвилі.

5.45. Шукачі крокові різних систем - поопераційне регулювання.