* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва бертолетової солі;
      - фізико-хімічні основи та суть технологічних процесів;
      - технологічний режим та правила регулювання процесів;
      - фізико-хімічні і технологічні властивості хлористого калію, гіпохлориту калію, бертолетової солі;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила відбору проб.

1.4. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва бертолетової солі: "знешкоджування" хлорованих лугів від гіпохлориту, хлору, які в них містяться, та обмінної реакції (переведення хлорату кальцію в хлорат калію).

2.2. Приймає хлоровані луги в реактор, підігріває луги.

2.3. Продуває луги повітрям та завантажує мелясу ("знешкоджування"), підігріває реакційну масу та інтенсивно перемішує, видаляє шлам.

2.4. Передає знешкоджені луги в реактор, провадить обмінні реакції.

2.5. Регулює подавання пари, повітря, температуру проходження реакції, кількість хлористого калію та меляси.

2.6. Розраховує хлористий калій, який завантажується.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Контролює хід технологічного процесу, відсутність гіпохлориту і нерозчинних осадів у лугах, тривалість обмінної реакції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів.

2.9. Обслуговує реактори, відстійники, розчинники та інше устаткування.

2.10. Пускає та зупиняє устаткування.

2.11. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.12. Провадить простий ремонт устаткування.

2.13. Керує апаратниками фільтрації, випарювання, приготування хімічних розчинів та іншими працівниками, які зайняті у виробництві бертолетової солі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.