Інструкція для посади "Інженер із зв'язку підземного I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із зв'язку підземного I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із зв'язку підземного II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються підземного зв'язку;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту технічних засобів;
      - основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів;
      - технологічні процеси щодо обслуговування апаратури зв'язку;
      - Закон України "Про зв'язок", правила безпеки на вугільних шахтах;
      - правила технічного експлуатування вугільних шахт;
      - порядок приймання в експлуатацію нових та після капітального ремонту споруд зв'язку;
      - перспективи технічного розвитку галузі, об'єднання і шахт;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо підземного виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер із зв'язку підземного I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із зв'язку підземного I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із зв'язку підземного I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із зв'язку підземного I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує керівництво і контроль за чіткою та безперервною роботою обладнання, пристроїв і споруд підземного зв'язку в шахтах.

2.2. Здійснює: перспективне і поточне планування технічного розвитку підземного виробничо-технологічного зв'язку на підприємствах, впровадження комплексної автоматизації загального зв'язку в шахтах, нової техніки і прогресивної технології обслуговування споруд та обладнання зв'язку; контроль за складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану загальної телефонної станції у шахтах, випрямних пристроїв та джерел живлення, вимірювання шахтових поверхневих і підземних магістралей розподільних мереж зв'язку; контроль за реалізацією фондів на засоби зв'язку у шахтах, кабельною продукцією, матеріалами та запасними частинами, за своєчасним введенням в експлуатацію апаратури, яка виділяється, і надає практичну допомогу працівникам шахт в опануванні нових технічних засобів підземного зв'язку.

2.3. Організовує і бере участь у комплексних перевірках діяльності служб зв'язку на підприємствах, аналізує стан апаратури підземного виробничо-технологічного зв'язку і вносить пропозиції щодо поліпшення її роботи.

2.4. Бере участь у плануванні технічних завдань на проектування лінійно-кабельних споруд, високочастотних систем, розширенні, розвитку і реконструкції вузлів зв'язку, що діють, телефонних станцій і систем ущільнення; в обговоренні технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технічної експлуатації і розвитку підземних засобів виробничо-технологічного зв'язку; в комісіях, які приймають в експлуатацію нові, реконструйовані і відремонтовані засоби зв'язку.

2.5. Контролює: роботу служб зв'язку підприємств щодо монтажу, налагодження і запуску в експлуатацію систем загального і диспетчерського зв'язку в шахтах, диспетчерського гучномовного зв'язку, місцевого технологічного і диспетчерського високочастотного зв'язку; точність розрахунків потреб і замовлень шахт на обладнання, матеріали і запасні частини для підземного зв'язку; ведення технічної документації в шахтах з підземного зв'язку відповідно до правил безпеки, технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із зв'язку підземного I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із зв'язку підземного I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.