Інструкція для посади "Інженер з кріплення II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з кріплення II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з кріплення не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань експлуатації кріплення;
      - технологію гірничого виробництва;
      - типові технологічні схеми гірничих робіт;
      - норми витрат і зберігання кріплення;
      - правила експлуатації гірничошахтового обладнання;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід підприємств, досягнення науки і техніки в галузі нових видів кріплення, технології ведення гірничих робіт;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

1.4. Інженер з кріплення II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з кріплення II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з кріплення II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з кріплення II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє технічну документацію щодо вибору та установлення кріплення, розробляє рекомендації щодо застосування нових видів кріплення, замінників дерева і засобів механізації зведення кріплення.

2.2. Визначає потреби у кріпильних виробах і запасних частинах до металокріплення.

2.3. Бере участь у прийманні кріплення і запасних частин до нього, оформленні необхідної документації для висунення претензій до постачальника.

2.4. Забезпечує правильне використання та облік кріплення.

2.5. Аналізує причини втрат і передчасного зношення кріплення, контролює вилучення кріплення із закінчених виробок і його повторне використання, правильне зберігання, експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт.

2.6. Бере участь у випробуванні та впровадженні нових видів металокріплення, в розробленні заходів щодо зниження втрат кріплення в очисних і підготовчих виробках, у розслідуванні причин завалів виробок, у встановленні осіб, винних у наднормативних втратах.

2.7. Проводить бракування деформованого кріплення.

2.8. Проводить інвентаризацію кріплення на виробках, складах, ремонтних цехах, стежить за своєчасним списанням зношеного кріплення.

2.9. Веде установлену документацію, звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з кріплення II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з кріплення II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з кріплення II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з кріплення II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з кріплення II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з кріплення II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з кріплення II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з кріплення II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з кріплення II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з кріплення II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.