Інструкція для посади "Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обслуговуваної установки;
      - правила експлуатації, охорони праці і догляду за високовольтним обладнанням установки і силовими трансформаторами;
      - розміщення вибоїв;
      - порядок загородження місць проведення робіт з руйнування негабаритних шматків гірничої маси;
      - установлену сигналізацію.

1.4. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує установкою, яка руйнує негабаритні шматки гірничої маси струмами промислової частоти або спадним вантажем під керівництвом машиніста установки вищої кваліфікації.

2.2. Постачає інструмент і пристрої до місця роботи, готує штанги до роботи, перевіряє заземлення, перемикає електричний кабель, приєднує до електричної мережі.

2.3. Забезпечує охорону місця руйнування негабаритів, подає сигнали, оглядає, чистить, змащує обладнання, бере участь у ремонті та переміщенні установки.

2.4. Веде технічну документацію.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.