Інструкція для посади "Машиніст конвеєра 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст конвеєра 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста конвеєра 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і будову обслуговуваного обладнання, пускової і контрольно-вимірювальної апаратури, правила догляду за ними;
      - встановлену сигналізацію і правила подавання сигналів;
      - допустимі швидкості і навантаження для кожного виду обслуговуваного обладнання;
      - способи виявлення і порядок усунення неполадок;
      - характеристику транспортованого матеріалу і порядок розміщення його за сортами;
      - схему розміщення конвеєрів, живильників, натягувальних пристроїв і варіаторів швидкостей;
      - способи регулювання швидкості руху стрічки і реверсування конвеєрів.

1.4. Машиніст конвеєра 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст конвеєра 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст конвеєра 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст конвеєра 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує конвеєрами, елеваторами, шнеками, живильниками, перевантажувальними візками, приводною станцією конвеєра.

2.2. Здійснює реверсування і перемикання руху конвеєрів, регулювання ступеня їх завантаження.

2.3. Регулює натягувальні пристрої і рух стрічки.

2.4. Стежить за справним станом перевантажувальних течок, натягувальних барабанів, редукторів живильників, автоматичних пристроїв, установлених на конвеєрі, за правильним розвантаженням матеріалів у приймальні агрегати.

2.5. Бере участь у нарощуванні та перенесенні конвеєра, з'єднанні стрічок і ланцюгів.

2.6. Координує роботу самохідного конвеєра з роботою екскаватора.

2.7. Змазує ролики і приводи, чистить стрічки, ролики, роликоопори і течки.

2.8. Замінює спрацьовані ролики.

2.9. Видаляє з конвеєрної стрічки сторонні предмети, прибирає розсипану гірничу масу.

2.10. Ліквідує затори в лотках.

2.11. Виявляє й усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.12. Проводить змивання зливних канавок у маслостанціях.

2.13. Чистить обладнання.

2.14. Обслуговує припливно-витяжну вентиляцію.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст конвеєра 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст конвеєра 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування конвеєрів відвалоутворювачів, багатоківшевих екскаваторів, транспортно-відвальних мостів продуктивністю понад 5000 т/г; приводних станцій магістральних конвеєрів продуктивністю 5000 куб.м/г і більше; конвеєрів з двома і більше приводними станціями.