* *
Інструкція для посади "Сушильник харчової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник харчової продукції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сушильника харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і режими сушіння харчових продуктів;
      - правила ведення і регулювання технологічного процесу сушіння;
      - технологічні вимоги до висушеного продукту;
      - органолептичні методи визначення якості напівфабрикату і готових виробів;
      - вимоги державних стандартів і технічні умови до якості виробів;
      - будову, технічні характеристики і правила експлуатації сушарок, допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів;
      - методи усунення дефектів у роботі устаткування.

1.4. Сушильник харчової продукції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник харчової продукції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник харчової продукції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник харчової продукції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сушіння різних продуктів із пульту керування на шахтних, стрічкових (конвеєрних), шнекових і вакуум-вальцьових сушарках.

2.2. Веде процес сушіння картопляного пюре в сушильних барабанах.

2.3. Регулює температурний режим сушіння, вологість, тиск пари, контролює якість сушіння.

2.4. Регулює кількість відпрацьованого повітря, що проходить, за допомогою поворотних шиберів.

2.5. Спостерігає за вентиляційним і обігрівальним устаткуванням.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Визначає момент закінчення сушіння органолептично або за даними лабораторного аналізу.

2.8. Відбраковує дефектний продукт.

2.9. Обслуговує допоміжне устаткування сушильного відділення.

2.10. Усуває несправності в роботі устаткування.

2.11. Чистить окремі частини сушильного устаткування.

2.12. Веде технологічний журнал.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник харчової продукції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник харчової продукції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сушіння дріжджів, короткорізаних макаронних виробів, зерна, картопляних продуктів, пластівців кукурудзяних, крупи, солоду, сировини олійної (насіння, плодових кісточок та ін).