* *
Інструкція для посади "Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника термооброблення коксованої шихти 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу термооброблення коксованої шихти;
      - будову, принцип роботи устаткування, що обслуговується;
      - вимоги державних стандартів до складу шихти, теплоносія та скидних газів;
      - систему сигналізації та автоблокування;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес термооброблення коксованої шихти на установках з годинною продуктивністю 100 т та більше під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Регулює рівномірне завантаження коксованої шихти в трубу-сушарку.

2.3. Стежить за роботою дозуючих пристроїв, пилоочисної апаратури, системи очищення відпрацьованого теплоносія.

2.4. Очищає скидні гази до санітарних норм.

2.5. Регулює подавання води на очисні пристрої пиловловлювання.

2.6. Обслуговує насоси зумфошламових вод.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник термооброблення коксованої шихти 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.