* *
Інструкція для посади "Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника знефенолювання та знеспіридинування масел 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес добування фенолів та піридинових основ;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - вимоги державних стандартів до якості проміжної та готової продукції;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес знефенолювання та знеспіридинування масел.

2.2. Регулює подавання фракцій, лугу, кислоти, лужних фенолятів та кислого сульфат-піридину в апарати.

2.3. Стежить за відстоюванням фенолятів та сульфат-піридину від масла.

2.4. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування масел 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.