Інструкція для посади "Редактор з рекламування фільмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор з рекламування фільмів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - історію національного і світового кіномистецтва;
      - засоби пропаганди і рекламування фільмів;
      - методику розробки рекламних матеріалів;
      - діючі фонди кінопрокату і нові фільми;
      - інформаційну літературу про фільми;
      - тематичні каталоги;
      - основи художнього оформлення стендів, плакатів, афіш та інших друкованих виробів.

1.4. Редактор з рекламування фільмів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор з рекламування фільмів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор з рекламування фільмів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор з рекламування фільмів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює заходи щодо пропаганди кіномистецтва.

2.2. Готує план інформаційно-рекламної роботи.

2.3. Організовує усі види кінореклами і інформації про фільми для кіномережі, населення, засобів масової інформації.

2.4. Редагує періодичні рекламні видання.

2.5. Готує літературні тексти для рекламних плакатів, афіш, лібрето, буклетів та інших видів друкованої реклами і здійснює контроль за їх виготовленням.

2.6. Розроблює для кіномережі рекомендації з рекламування художніх, документальних і науково-популярних фільмів.

2.7. Надає методичну допомогу.

2.8. Забезпечує виготовлення всієї рекламної продукції.

2.9. Веде облік усіх видів реклами.

2.10. Розподіляє кінорекламу в кіномережі і контролює її використання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор з рекламування фільмів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор з рекламування фільмів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор з рекламування фільмів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор з рекламування фільмів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор з рекламування фільмів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор з рекламування фільмів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор з рекламування фільмів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор з рекламування фільмів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор з рекламування фільмів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор з рекламування фільмів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.