* *
Інструкція для посади "Асистент кінорежисера I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент кінорежисера I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера II категорії - не менше 2 років, творчі та організаційні здібності, досвід роботи асистента кінорежисера II категорії не менше, ніж по 2 повнометражних фільмах, або 6 короткометражних фільмах чи 6 кіножурналах (спецвипусках) з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - визначальні напрями розвитку кінематографії;
      - найважливіші напрями і досягнення сучасної науки і техніки;
      - перспективи розвитку наукового кіно;
      - основи режисури пізнавально-наукового кіно;
      - основи монтажу;
      - основи технології та організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент кінорежисера I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент кінорежисера I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент кінорежисера I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент кінорежисера I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера.

2.2. Доводить завдання кінорежисера до кожного працівника знімальної групи та інших осіб, що залучаються до зйомки, і контролює їх виконання.

2.3. Бере участь у розробці кошторису і календарного плану.

2.4. Здійснює підбір і забезпечує своєчасну готовність іконографічного, фільмотечного матеріалу і знімального реквізиту.

2.5. Бере участь у перегляді об'єктів.

2.6. Здійснює на основі режисерського сценарію та вказівок кінорежисера підготовку об'єктів до зйомки, а також бере участь у підготовці кожної знімальної зміни.

2.7. Готує паралельні роботи за завданням кінорежисера.

2.8. Здає вчасно замовлення цехам кіностудії і контролює їх виконання.

2.9. Здійснює за вказівкою кінорежисера роботу із здавання всіх кадрів, що потребують лабораторно-трюкової обробки, готує вихідні матеріали для комбінованих зйомок.

2.10. Бере участь у роботах монтажно-тонувального періоду (записах диктора, озвученні і перезапису), а також у здаванні готового фільму.

2.11. Складає монтажні аркуші по завершеному фільму.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент кінорежисера I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент кінорежисера I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент кінорежисера I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент кінорежисера I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент кінорежисера I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент кінорежисера I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент кінорежисера I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент кінорежисера I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент кінорежисера I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент кінорежисера I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Асистент кінорежисера художніх ігрових фільмів: забезпечує виконання робіт по підбору акторського складу у відповідності до задуму кінорежисера-постановника; пропонує кінорежисеру-постановнику для вибору і затвердження кандидатури акторів; перевіряє зайнятість у репертуарі театрів чи в зйомках інших картин акторів, залучених до зйомок, а також з'ясовує їх кваліфікаційні категорії; підбирає учасників групових і масових сцен; організовує своєчасний виклик на проби і зйомку акторів; призначає час прибуття акторів для гримування, дає їм творчі завдання і стежить за їх виконанням під час зйомки; регулює перебування акторів на знімальному майданчику, забезпечує їхній відпочинок у перервах між зйомками; перевіряє разом з художником-постановником підготовленість костюмів і реквізиту до наступних зйомок; забезпечує акторів текстом сцени, призначеної до зйомки; організовує разом з художником-постановником одягання і спорядження акторів, а також учасників масових і групових сцен; викликає на зйомки за вказівкою кінорежисера додаткових гримерів, костюмерів і реквізиторів; забезпечує явку акторів на озвучення фільмів і регулює їх роботу протягом запису; забезпечує раціональне і правильне застосування ставок і розцінок при оплаті праці акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; доповідає кінорежисеру про готовність акторів до зйомки.

5.2. Асистент кінорежисера науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: відбирає зйомочний, фільмотечний і літописний матеріал; проводить під керівництвом кінорежисера чорновий монтаж фільму.