Інструкція для посади "Контролер енергонагляду III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер енергонагляду III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера енергонагляду II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики електролічильників, вимірювальних трансформаторів та інших електроапаратів, що обслуговуються, правила розрахунків за енергію з використанням обчислювальної техніки;
      - порядок правильного користування табуляграмами з розрахунків за енергію.

1.4. Контролер енергонагляду III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер енергонагляду III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер енергонагляду III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер енергонагляду III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює розрахунки зі споживачами електроенергії за табуляграмами або сплаченими рахунками, що надійшли з банку, і витрати енергії споживачами.

2.2. Здійснює вимкнення і ввімкнення споживачів електроенергії і обслуговування їх.

2.3. Замінює несправні електролічильники і вимірювальні трансформатори.

2.4. Веде розрахунки за електроенергію за закріпленими споживачами.

2.5. Підготовляє, видає завдання, приймає роботу від контролерів енергонагляду нижчої кваліфікації і електромонтерів з експлуатації електролічильників.

2.6. Працює на обчислювальних машинах під час проведення розрахунків зі споживачами за спожиту ними енергію.

2.7. Контролює стан приладів обліку енергії і забезпечує їхню правильну роботу.

2.8. Керує контролерами енергонагляду нижчої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер енергонагляду III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер енергонагляду III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.