Інструкція для посади "Машиніст ескалатора 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст ескалатора 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, кінематичні та електричні схеми та способи налагодження ескалаторів;
      - будову електрообладнання ескалаторів усіх типів;
      - правила визначення згідно з довідниками і паспортами найсприятливіших режимів роботи механізмів залежно від навантаження;
      - методи і способи усунення несправностей ескалаторів, що обслуговуються;
      - принцип дії всіх захистів електроприводів і пристроїв автотелекерування ескалаторами;
      - слюсарні роботи в обсязі на один розряд нижче встановленого машиністу ескалатора.

1.4. Машиніст ескалатора 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст ескалатора 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст ескалатора 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст ескалатора 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує і обслуговує ескалатори, що перевозять понад 200 тис пасажирів за добу; у разі перевірки, налагодження та регулювання електросхем ескалаторів приладами підвищеної точності, настроювання та ремонту схем контролю, ізоляції ланцюгів керування ескалатором.

2.2. Регулює режим роботи механізмів залежно від їх завантаження.

2.3. Налагоджує механізми та пристрої автотелекерування ескалаторами.

2.4. Забезпечує справний стан ескалаторів, що обслуговуються, та бере участь у планово-запобіжному ремонті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст ескалатора 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст ескалатора 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічник машиніста ескалатора тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.