Інструкція для посади "Черговий стрілочного поста 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий стрілочного поста 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - посадову інструкцію старшого чергового та чергового стрілочного поста;
      - правила та норми з охорони праці та технічні норми безпеки;
      - технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи;
      - будову стрілочних переводів, правила переведення та замикання нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів;
      - принцип роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв;
      - правила утримання стрілочних переводів у належному стані;
      - порядок освітлення стрілочних покажчиків;
      - правила огородження несправних стрілочних переводів;
      - будову гальмових башмаків та правила користування ними.

1.4. Черговий стрілочного поста 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий стрілочного поста 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий стрілочного поста 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий стрілочного поста 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Переводить та замикає нецентралізовані стрілки під час приготування маршрутів для приймання, відправлення, пропускання поїздів і виконання маневрової роботи - у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних районах на станціях та тракційних коліях підприємств магістрального залізничного транспорту; у напружених маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.

2.2. Перевіряє вільність колії приймання поїзда, контролює прибування та відправлення поїздів у повному складі.

2.3. Гальмує та закріплює поїзди та вагони гальмовими башмаками.

2.4. Утримує в справності та чистоті освітлювальні стрілочні покажчики, інвентар та сигнальне приладдя.

2.5. Закріплює послаблені болти, інвентар та сигнальне приладдя, контролює технічний стан.

2.6. Чистить, змащує стрілочні переводи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий стрілочного поста 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий стрілочного поста 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший черговий стрілочного поста тарифікується на один розряд вище чергових стрілочних постів, якими він керує, або самостійно обслуговує стрілочні пости на коліях приймання, відправлення та пропускання поїздів, перелік яких установлюється начальником відділку залізниці.