Інструкція для посади "Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - посадову інструкцію складача поїздів та його помічника;
      - правила перевезення вантажів;
      - правила і норми охорони праці та безпечне ведення робіт;
      - технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи;
      - будову гальмових башмаків і пристроїв для встановлення їх на рейки, правила ставлення і знімання гальмових башмаків з рейок, розташування гальмових позицій, план і профіль сортувальних колій, їх спеціалізацію та місткість, ходові якості вагонів, порядок гальмування вагонів під час різних атмосферних умов для забезпечення необхідних інтервалів між відчепами і допустимої швидкості вагонів в сортувальному парку.

1.4. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Регулює швидкість руху вагонів за допомогою гальмування їх гальмовими башмаками - у разі регулювання швидкості руху вагонів у процесі розформування-формування поїздів на сортувальних станціях промислового залізничного транспорту.

2.2. Огороджує та закріплює вагони, які стоять на коліях, гальмовими башмаками та вилучає їх.

2.3. Бере участь в осаджуванні та зчепленні вагонів на коліях сортувального парку.

2.4. Забезпечує безпеку руху, схоронність вагонів і вантажів під час виконання робіт.

2.5. Прибирає гальмові башмаки з колій та підносить їх до гальмових позицій.

2.6. Утримує гальмові позиції і башмакоскидачі в чистоті.

2.7. Замінює несправні гальмові башмаки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник швидкості руху вагонів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший регулювальник швидкості руху вагонів, крім безпосереднього виконання робіт, які передбачені в кваліфікаційній характеристиці, виконує обов'язки керівника бригади регулювальників швидкості руху вагонів і тарифікується на один розряд вище регулювальників.