* *
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник перегонки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - основи та суть технологічного процесу;
      - параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та напівпродуктів;
      - технічні умови на готову продукцію;
      - правила відбору проб;
      - схему комунікацій, трубопроводів.

1.4. Апаратник перегонки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник перегонки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник перегонки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник перегонки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес простої перегонки (ректифікації, дистиляції, розгонки) під вакуумом або водяною парою з метою часткового або попереднього грубого розділення сумішей або веде середньої складності технологічний процес перегонки (дистиляції, ректифікації, розгонки) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Нагріває сировину до температури кипіння товарної фракції, точно регулює температурний режим, тиск, швидкість подавання сировини та інших параметрів у межах, які установлені технологічним регламентом.

2.3. Конденсує пари рідини у конденсаторі-холодильнику.

2.4. Підтримує температуру води у холодильнику на заданому рівні.

2.5. Підтримує заданий рівень рідини в апаратах.

2.6. Пропарює трубопроводи.

2.7. Стежить за роботою випарника та конденсатора-холодильника.

2.8. Приймає рідкі полімери до сховища.

2.9. Відбирає готовий продукт, очищає апарат від кубового залишку, промиває апаратуру та комунікації.

2.10. Відбирає проби кубових залишків, готової продукції.

2.11. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями.

2.12. Обслуговує перегінні апарати, обігріваючі пристрої, конденсатори, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади.

2.13. Готує устаткування до ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник перегонки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник перегонки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник перегонки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник перегонки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник перегонки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник перегонки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник перегонки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник перегонки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник перегонки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник перегонки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очистка речовин від домішок смол методом використання різниці температур кипіння продукту та домішок.