* *
Інструкція для посади "Апаратник змішування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник змішування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, стабілізаторів, продуктів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - суть технологічного процесу на робочому місці;
      - параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник змішування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник змішування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник змішування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник змішування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес змішування хімічних матеріалів та сумішей в жорстких параметрах з точним дозуванням компонентів у змішувачах різної конструкції з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації або під час роботи на комбінованому змішувачі з програмним керуванням.

2.2. Веде технологічний процес змішування у реакторах різних типів складних композицій, що містять полівінілхлориди, карбамідоформальдегідні, епоксидні смоли, латекси полівінілхлорвдних смол, уайт-спірит, пари яких створюють вибухо-пожежонебезпечні концентрації.

2.3. Забезпечує точне дозування компонентів в суміші за допомогою електронної схеми керування.

2.4. Контролює та регулює якість розплаву за допомогою автоматичного устаткування з використанням електронної схеми керування, а також витрати хімічних матеріалів та сумішей, які змішуються, за допомогою електронних регуляторів.

2.5. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій.

2.6. Провадить аналізи методами титрування, хроматографії та визначає в'язкість просочувальних композицій за допомогою вискозиметра.

2.7. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується.

2.8. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник змішування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник змішування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник змішування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник змішування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник змішування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник змішування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник змішування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник змішування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник змішування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник змішування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу змішування у виробництві етилової рідини, полівінілхлориду, концентрованої азотної кислоти, нітруючої суміші з компонентів азотної кислоти, концентрованої сірчаної кислоти, меланжу та олеуму або для оброблення натрійдивінілового каучуку; у виробництві отрутохімікатів (гербіцидів), вибухо- та пожежонебезпечних продуктів.