Інструкція для посади "Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника електровугільного виробництва 2 розраду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та способи налагодження дробарок, мішалок та підіймально-транспортних механізмів;
      - методи регулювання тонини помолу;
      - призначення та властивості вуглецевих матеріалів, які обробляє, та ступінь подрібнення, який необхідний;
      - способи транспортування, упакування та маркування.

1.4. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Подрібнює вуглецеві матеріали та вугільні маси на дробарках та млинах різного типу.

2.2. Готує матеріали та маси до подрібнювання та завантажує до заданого рівня.

2.3. Подрібнює матеріали та маси до гранулометричного складу.

2.4. Розвантажує матеріали та маси, транспортує за допомогою підіймально-транспортних механізмів, упаковує та маркує.

2.5. Підбирає та установлює сита; налагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дробильник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.