* *
Інструкція для посади "Бронювальник кабелю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бронювальник кабелю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бронювальника кабелів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичну схему бронювальних машин, способи налагодження та забезпечення взаємодії всіх вузлів та пристроїв бронювальних машин;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила визначення відстані накладання захисного покриття;
      - основні вимоги до готової продукції.

1.4. Бронювальник кабелю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бронювальник кабелю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бронювальник кабелю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бронювальник кабелю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бронює силовий кабель, контрольний та кабель керування з діаметром понад 30 мм, та високочастотний кабель зв'язку сталевою стрічкою та круглою дротовою бронею на бронювальних машинах.

2.2. Підбирає розрахунковим шляхом кут накладання сталевої стрічки та дротової броні.

2.3. Заправляє сталеву стрічку у напрямні ролики та дротову броню у розподільні пристрої.

2.4. Регулює натягнення кабелю на віддавальному та приймальному барабанах, паперових, стальних і пластмасових стрічок та дроту.

2.5. Встановлює та регулює температурний режим просочувальних ванн за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бронювальник кабелю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бронювальник кабелю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.