* *
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установки дослідного виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом;
      - схему установки, яка обслуговується;
      - методи визначення оптимальних режимів ведення процесу, методику розрахунків та складання матеріального балансу дослідного виробництва;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - будову устаткування, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів і правила їх налагодження на установці, яка обслуговується;
      - методику виконання аналізів;
      - правила обережного поводження з сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією, зважаючи на недостатнє вивчення їх властивостей, та міри запобігання небезпечним наслідкам та нещасним випадкам під час ведення процесів на дослідній установці;
      - способи вивчення, аналізу та фіксації проведення процесів дослідних виробництв;
      - неорганічну та органічну хімію, основи хімічної технології.

1.4. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на простих установках дослідного виробництва з застосуванням технологічних режимів, які допускають відхилення температури до +- 3 град.

2.2. C і до 16 атм тиску або на складних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.3. Обслуговує всі стадії технологічних процесів періодичної та безперервної дії на установках дослідного виробництва з метою перевірки лабораторних регламентів та оброблення режимів технології, яка забезпечуює серійний випуск промисловістю нових хімічних напівпродуктів та продуктів, і докорінне удосконалення існуючих у промисловості технологічних процесів.

2.4. Розраховує та складає матеріальний баланс виготовлення продуктів (напівпродуктів) на дослідних установках.

2.5. Виявляє оптимальні умови та параметри отримання продукту (напівпродукту) з найбільшим виходом та найкращої якості під керівництвом працівника вищої кваліфікації.

2.6. Регулює та налагоджує процеси і устаткування на оптимальні умови та перемикає процес з ручного на автоматичне регулювання.

2.7. Визначає ступінь інтенсивності процесів на кожній стадії, час початку та закінчення реакції.

2.8. Контролює та регулює технологічні процеси засобами автоматики, контрольно-вимірювальними приладами та за результатами аналізів.

2.9. Точно зважує сировину, компоненти та готовий продукт (напівпродукт).

2.10. Виконує аналізи.

2.11. У разі потреби бере участь в освоєнні промисловістю відпрацьованих технологічних процесів та виробництв.

2.12. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.