Інструкція для посади "Проявляч кіноплівки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Проявляч кіноплівки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією проявляча кіноплівки 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію оброблення чорно-білих, кольорових фільмокопій на багатошарових плівках та фільмокопій, які одержані методом гідротипії;
      - склад розчинів, які обробляються;
      - будову та принцип роботи різних типів проявних машин;
      - принцип дії дозувальних пристроїв;
      - будову приставки повторного проявлення фонограми.

1.4. Проявляч кіноплівки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Проявляч кіноплівки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Проявляч кіноплівки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Проявляч кіноплівки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес хіміко-фотографічного оброблення фільмокопій та фонограм, бланк-фільму, матричної дубль-позитивної, дубль-негативної та інших кіноплівок у світлій частині проявних машин.

2.2. Контролює у процесі оброблення технічний стан поверхні плівки, температуру, циркуляцію та рівень розчинів, які обробляються.

2.3. Готує машини до пуску, заряджає плівкою.

2.4. Заповнює баки розчинами.

2.5. Контролює режими проявлення, фіксування, вибілювання, промивання та сушіння.

2.6. Контролює роботу дозувальних пристроїв.

2.7. Заповнює супровідну документацію, класифікує проби згідно із супровідним паспортом.

2.8. Провадить профілактику машини та стрічкопротяжного тракту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Проявляч кіноплівки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Проявляч кіноплівки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.