* *
Інструкція для посади "Столяр - виробник декорацій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Столяр - виробник декорацій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією столяра - виробника декорацій 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суміші політур, протрав, лаків та правила їх виготовлення;
      - цінні породи дерева;
      - правила викреслювання деталей і сполучень виробів;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за кресленнями, ескізами та вказівками художника складні архітектурні побудови різних стилей та епох.

2.2. Полірує поверхні.

2.3. Виготовляє та реставрує меблі всіх стилей і епох та музичні інструменти із цінних порід деревини.

2.4. Збирає та встановлює складні панелі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Столяр - виробник декорацій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Куполоподібні склепіння, бочкоподібні канелюрні колони, куполоподібні ніші, кесонні стелі - виготовлення.

5.2. Фанеровані поверхні із складними внутрішніми контурами та з`єднаннями - полірування.