* *
Інструкція для посади "Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи хімії та електротехніки;
      - розчини для виконання хімічної дезактивації та пилоосадження.

1.4. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технологічні операції із завантаження і вивантаження матеріалів (пластикатових покриттів та плівочних засобів індивідуального захисту), які підлягають дезактивації, у стаціонарні установки.

2.2. У разі необхідності проводить часткове розбирання, чищення та складання вузлів і деталей.

2.3. Готує дезактиваційні розчини, заповнює ними ємності та камери.

2.4. Керує технологічним процесом на установках подавлення активності із застосуванням відповідних хімічних розчинів.

2.5. Контролює процеси за показаннями приладів, визначає результати дезактивації.

2.6. Ремонтує обладнання, яке обслуговує, в межах своєї кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.