* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сірчистої кислоти 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і технологічний режим виробництва сірчистої кислоти;
      - будову сірчистої печі, поглинальних башт, субліматорів, насосів та іншого устаткування;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними;
      - вимоги до якості сірки й сірчистої кислоти та способи їх забезпечення;
      - правила відбирання проб.

1.4. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування сірчистої кислоти.

2.2. Завантажує сірчисті печі подрібненою сіркою, розпалює печі.

2.3. Забезпечує заданий режим роботи сірчистої печі.

2.4. Контролює і регулює подавання повітря в піч.

2.5. Дотримується потрібного розрідження у системі.

2.6. Наповнює поглинальні чани водою, стежить за поглинанням сірчистого газу водою.

2.7. Перекачує сірчисту кислоту.

2.8. Контролює і регулює роботу сірчистої печі, поглинальних башт, чанів для приготування сірчистої кислоти, компресорів і насосів.

2.9. Відбирає проби для контролю концентрації сірчистої кислоти.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сірчистої кислоти 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.