Інструкція для посади "Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією звукорежисера театрально-видовищного підприємства II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методологію творчого процесу;
      - історію театру, музики;
      - класичну і сучасну драматургію;
      - досвід вітчизняної та світової культури у галузі звукотехніки;
      - новітні технічні досягнення та технології;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених вистав (програм).

2.2. Забезпечує високий художньо-технічний рівень фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури вистави (програми).

2.3. Несе відповідальність за технічну якість звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки.

2.4. Інструктує звукооператорів і контролює їх роботу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Звукорежисер театрально-видовищного підприємства I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.