Інструкція для посади "Виробник ігрових ляльок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник ігрових ляльок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ігрових ляльок різних систем та конструкцій;
      - способи виготовлення ігрових ляльок;
      - різьблення по дереву;
      - основи токарного оброблення дерева і металу;
      - основи слюсарної справи;
      - основи розкроювання м`якої ляльки;
      - властивості і призначення матеріалів, що застосовуються під час виготовлення та оформлення ігрової ляльки;
      - основи технології пошиття одягу та взуття;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє за ескізами та кресленням художника прості та середньої складності деталі, конструкції та корпуси ігрових ляльок із дерева, металу, гумки, тканини та інших матеріалів.

2.2. За ескізами художника зовнішньо оформлює прості і середньої складності ігрові ляльки: виготовляє фактурні перуки, розкроює, шиє і обробляє прості сучасні костюми, плаття, головні убори і взуття.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник ігрових ляльок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Голови, руки, ноги ігрової ляльки - виготовлення.

5.2. Заготовки металеві і гумові до шарнірів ляльок - виготовлення.

5.3. Шарніри ляльок із різних матеріалів - збирання.