* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і технологічний режим оброблення крохмалемісткої сировини;
      - будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування, дробарок, дозаторів, живильників, екструдерів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості крохмалемісткої сировини, хімічних реагентів і готової продукції, вимоги до їх якості;
      - правила роботи з хімічними реагентами, норми витрат сировини та допоміжних матеріалів.

1.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

2.2. Обробляє крохмалемістку сировину хімічними реагентами в екструзійних установках.

2.3. Готує і дозує сировину та допоміжні матеріали.

2.4. Рівномірно підживлює екструдер вихідним матеріалом.

2.5. Регулює процес вологотермомеханічного оброблення сировини за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.6. Контролює та регулює роботу дробарок вихідної сировини, дозаторів живильника, екструдерів.

2.7. Чистить устаткування, бере участь в усуненні несправностей у його роботі.

2.8. Визначає якість готового продукту методом органолептичної оцінки за показниками набухання, водоутримувальної здатності.

2.9. Бере участь у веденні технічної документації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.