* *
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника гідролізу крохмального молока 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим оцукрювання;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації оцукрювача безперервної дії й оцукрювальних посудин, насосів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила регулювання технологічного процесу;
      - технологічні властивості оцукрюваного продукту;
      - порядок ведення записів у журналі.

1.4. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гідролізу /оцукрювання/ крохмального молока в оцукрювані безперервної дії з поверхнею нагрівання понад 50 кв.м або при роботі з ферментами.

2.2. Подає насосом у перший решофер підкислене крохмальне молоко.

2.3. Випускає готовий сироп.

2.4. Контролює процес оцукрювання за йодною пробою.

2.5. Перекачує насосом готовий оцукрений сироп на станцію нейтралізації.

2.6. Веде технологічний процес оцукрювання крохмального молока в оцукрювальних посудинах: подає насосом розріджений крохмаль, дозує ферментний препарат; підтримує задану температуру й величину pH у процесі оцукрювання; підігріває оцукрений продукт до температури інактивації ферменту; перекачує насосом готовий оцукрений сироп на фільтрувальне устаткування.

2.7. Регулює процес оцукрювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Веде технічну документацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гідролізу крохмального молока 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.