Інструкція для посади "Дражувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дражувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дражувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізичні та хімічні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;
      - рецептури, технологічні режими й способи варіння сиропів, приготування дражувальних та полірувальних мас для різних видів драже;
      - вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - будову варильної апаратури, формувальних машин і дражувальних котлів;
      - способи виявлення й усунення несправностей в роботі устаткування.

1.4. Дражувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дражувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дражувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дражувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення кольорового, шоколадного драже та драже лікувального призначення.

2.2. Готує машинним способом або вручну різні корпуси драже: лікерні, помадні, желейні, фруктово-ягідні, карамельні, горіхові.

2.3. Готує цукрові, лікерні сиропи, полірувальні маси, шоколадну глазур, помаду або дражувальну масу, яка містить медикаменти, вітаміни, бактерійні, вірусні, ендокринні або інші препарати.

2.4. Виготовляє напівфабрикати потрібної форми й розміру з добре вирівняною поверхнею шляхом накатування (оздоблення) цукрової пудри на корпуси драже в дражувальних котлах.

2.5. Стежить за процесом дражування та регулює його.

2.6. Відбирає проби для аналізу під час виготовлення драже лікувального призначення.

2.7. Контролює якість виготовлення корпусів, напівфабрикатів, якість приготування мас та сиропів.

2.8. Виявляє і усуває несправності у роботі варильної апаратури, формувальних машин і дражувальних котлів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дражувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дражувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дражувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дражувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дражувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дражувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дражувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дражувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дражувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дражувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.