Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування;
      - схеми загальностанційної сигналізації;
      - схеми обхідних напрямків зв'язку;
      - методи настроювання, тренування і вимірювання параметрів устаткування, що знаходиться в експлуатації, основи теорії зв'язку, основи обчислювальної техніки та інформатики;
      - Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує поточне обслуговування магістральних (включаючи міжнародні) телеграфних каналів, орендованих каналів, напрямків зв'язку, включених у центр комутації повідомлень (ЦКП), групової каналоутворюючої апаратури, кінцевої апаратури, яка встановлена у абонентів, координатного устаткування комутації каналів, апаратури передачі даних, факсимільного устаткування.

2.2. Обслуговує телеграфні апарати різних типів, в тому числі електронні, факсимільні апарати, викличні прилади різних типів та марок, апаратуру ТТ.

2.3. Обслуговує контрольно-випробувальні і вимірювальні прилади, розшифровує кодовані значення показників працездатності устаткування.

2.4. Виявляє та усуває складні пошкодження в устаткуванні та апаратурі, що обслуговується (пошкодження магістрального складеного каналу, в багатократних полях стативів групового та лінійного пошуку, в лінійних трактах комутаційного устаткування, в апаратурі передачі даних, в блоках, платах, кінцевому устаткуванні тощо).

2.5. Перевіряє параметри каналів з використанням випробувальних столів.

2.6. Організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження.

2.7. Усуває пошкодження в контрольно-вимірювальній і перевірній апаратурі.

2.8. Перевіряє устаткування, апаратуру на відповідність установленим нормам після усунення пошкодження.

2.9. Бере участь у ремонті електронного устаткування та апаратури.

2.10. Виконує середній ремонт електромеханічних телеграфних апаратів і їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів.

2.11. Бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування, у відкритті нових систем ТТ на станції, у кінцевих пунктах, на АТС (виконує монтаж, перевірку і налагодження режимів живлення, телеграфних ланцюгів, групового і генераторного устаткування, каналів ТЧ, вимірювальних фізичних ланцюгів, складає паспорти на системи ТТ і канали ТЧ, карти комутації, кабель-плани, заповнює формуляри на нове устаткування і інш.).

2.12. Встановлює та обладнує абонентські пункти.

2.13. Здійснює вхідний контроль нової апаратури, приладів та устаткування, яке повертається після ремонту.

2.14. Настроює генератори, фільтри, приймачі, передавачі, підготовляє матеріали для рекламації.

2.15. Виконує складні монтажні роботи, кросирувальні роботи на ПСП (проміжна стойка переключення) будь-якої складності.

2.16. Визначає потреби на матеріали, запасні частини та інструменти.

2.17. Комплектує ремонтні комплекти на обслуговуване устаткування.

2.18. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі (ремонтно-технічне обслуговування, відновлення дії систем, каналів, апаратури і інш.).

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Настройка генераторів, фільтрів, приймачів, передавачів; ремонт електромеханічних телеграфних апаратів.