Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії, будову та електричні і монтажні схеми обслуговуваної електронної апаратури та устаткування;
      - цифрові та аналогові інтегральні схеми;
      - принцип роботи пристроїв введення і виведення інформації;
      - основи мікропроцесорної техніки.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та ремонтує особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки; здійснює технічний огляд окремих пристроїв і вузлів; контролює параметри та надійність електронних елементів устаткування; виконує тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень; налагоджує та ремонтує устаткування в службі трактів; обслуговує та ремонтує аналогове та цифрове устаткування систем передачі багатоканального зв'язку; настроює, ремонтує та усуває пошкодження на всьому устаткуванні комплексу керування; встановлює, настроює та тренує нове устаткування на базі електроніки, обчислювальної техніки (квазіелектронних засобів комутації, цифрових систем комутації, які працюють на волоконно-оптичному кабелі, концентраторах і телефонних апаратах з електронними схемами) і контрольно-дослідну аппаратуру; ремонтує і налагоджує нове устаткування комутаторного залу; виконує особливо складні монтажні роботи під час реконструкції діючого устаткування; здійснює монтаж високочастотного та волоконно-оптичного кабелю на загальностанційному устаткуванні.

2.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує, настроює та ремонтує апаратуру та устаткування електронних АТС; ремонтує устаткування АТСК-У, ЕМ-20, МТ-20/25; ремонтує і настроює електронні, квазіелектронні засоби комутації, цифрові системи передачі, у тому числі ті, які працюють на волоконно-оптичних лініях; контролює технічний стан устаткування (читає та аналізує повідомлення системи про аварії і пошкодження), настроює і тренує нове устаткування і контрольно-випробувальну аппаратуру; виконує монтаж інтегральних схем.

2.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: бере участь у здійсненні корекції в комутаційному устаткуванні всіх типів і устаткуванні систем передачі; складає електричні й технічні паспорти на станційне устаткування, апаратуру ущільнення та устаткування електроживлення.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт устаткування в службі трактів; обслуговування та ремонт цифрового устаткування систем передачі.

5.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: налагодження та ремонт електронної апаратури та устаткування електронної АТС; ремонт устаткування АТСК-У.

5.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: регулювання в комутаційному устаткуванні; складання електричних і технічних паспортів на станційне устаткування та апаратуру ущільнення.