Інструкція для посади "Контролер технічний поштових вагонів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер технічний поштових вагонів" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи провідником-електромонтером поштових вагонів - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, положення, інструкції та інші нормативні документи з питань перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів і його обладнання;
      - будову всіх типів поштових вагонів залізниці України;
      - основне обладнання і принцип роботи електрообладнання поштових вагонів;
      - норми забезпечення поштових вагонів інвентарем і приладами;
      - інструкцію провідника-електромонтера поштового вагону;
      - правила технічної експлуатації залізниць України;
      - Інструкцію із сигналізації на залізницях України;
      - Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України;
      - правила ремонту поштових вагонів.

1.4. Контролер технічний поштових вагонів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер технічний поштових вагонів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер технічний поштових вагонів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер технічний поштових вагонів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за санітарно-технічним станом поштових вагонів, які відправляються в рейс, прибули з рейсу та знаходяться у резерві (відстої).

2.2. Перевіряє системи електрообладнання, опалення, водопостачання, вентиляційне і холодильне обладнання та інше.

2.3. Визначає обсяг ремонтних робіт, здає своєчасно поштові вагони в ремонт, приймає їх з ремонту і веде документацію на поштові вагони.

2.4. Забезпечує поштовий вагон необхідним інвентарем, протипожежними та опалювальними приладами, паливом, водою та інше.

2.5. Визначає допустимий рівень завантаженості поштою комор поштових вагонів і вживає заходи щодо рівномірного розподілу вантажу у вагоні.

2.6. Провадить інструктаж і перевірку знань провідників-електромонтерів з питань експлуатації поштового вагону на шляху прямування.

2.7. Веде виробничу документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер технічний поштових вагонів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер технічний поштових вагонів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер технічний поштових вагонів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер технічний поштових вагонів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер технічний поштових вагонів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер технічний поштових вагонів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер технічний поштових вагонів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер технічний поштових вагонів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер технічний поштових вагонів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер технічний поштових вагонів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.