Інструкція для посади "Столяр-верстатник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Столяр-верстатник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи столяром-верстатником 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості деревини різних порід, способи та правила її оброблення;
      - конструктивні особливості особливо складних столярних виробів, меблів, вбудованих меблів різних видів;
      - методи та способи розмічання, виготовлення, оброблення, закріплення та встановлення особливо складних столярних виробів, меблів, вбудованих меблів різних видів та призначення;
      - стандарти, технічні умови на деталі та вироби;
      - схеми, карти розкроювання матеріалів;
      - будову, кінематичні схеми, правила експлуатації та налагоджування деревообробних верстатів різних типів, правила виконання їх планового запобіжного ремонту;
      - правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічним процесом;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Столяр-верстатник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Столяр-верстатник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Столяр-верстатник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Столяр-верстатник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні столярні роботи, роботи з обробляння деревини вручну, механічним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

2.2. Виготовляє, збирає та встановлює особливо складні столярні вироби, меблі, вбудовані меблі.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Столяр-верстатник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Столяр-верстатник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Столяр-верстатник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Столяр-верстатник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Столяр-верстатник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Столяр-верстатник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Столяр-верстатник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Столяр-верстатник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Столяр-верстатник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Столяр-верстатник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння, встановлювання та реставраційний ремонт меблів, вбудованих меблів різних типів та призначення, особливо складних столярних деталей та виробів різної конфігурації (лекальних і фігурних поручнів, плінтусів, наличників, балясин, карнизів тощо), дерев'яних архітектурних деталей та елементів складної конструкції та конфігурації з деревини твердих та цінних порід.

5.2. Розкроювання облицювальних, ламінованих плитних матеріалів на напівавтоматичних та автоматичних верстатах із підрізними пилами, обшивання стін, поверхонь меблів.

5.3. Фрезерування деталей і вузлів в опорядженому вигляді.

5.4. Обробляння гнутих, гнутоклеєних деталей на спеціальних багатошпиндельних верстатах.

5.5. Площинне, об'ємне фрезерування, свердління, шліфування деталей із деревини твердих, цінних порід на деревообробних центрах.

5.6. Розмічання проектних положень столярних виробів та меблів.

5.7. Покривання деталей та елементів шпаклювальними, ізолювальними сумішами та лаком.

5.8. Налагоджування деревообробних верстатів різних видів, участь у їх плановому запобіжному ремонті.