Інструкція для посади "Робітник зеленого будівництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник зеленого будівництва 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи штикування грунту під зелені насадження в умовах будівництва;
      - способи планування на око площин, грядок, скверів і доріжок;
      - способи тимчасового прикопування кущових рослин з оголеною кореневою системою;
      - способи копання ям і траншей у талому грунті;
      - способи заготовляння рослинної землі та дерну;
      - правила транспортування кущових рослин і дерну;
      - способи поливання газонних трав під час сіяння;
      - способи обрізання та проріджування кущів.

1.4. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує найпростіші роботи під час закладання зелених насаджень, розбивання газонів, скверів і будівництва спортивних майданчиків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник зеленого будівництва 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розрівнювання землі на відвалах.

5.2. Засипання ям.

5.3. Розкидання та перенесення грунту.

5.4. Перекидання піску, гравію, щебеню та висівок.

5.5. Штикування грунту лопатою.

5.6. Горизонтальне планування на око площин, грядок і доріжок з вибиранням коренів, каменів і розбиванням грудок.

5.7. Установлювання квітів у горщиках.

5.8. Поливання квітів, дерев зі шланга з автомашини.

5.9. Підв'язування дерев до кілків.

5.10. Розкидання перегною вручну.

5.11. Рознесення кілків.

5.12. Прибирання території від будівельних відходів, сміття, зрізаного гілля, скошеної трави, снігу, їх навантажування та розвантажування.

5.13. Зв'язування кущових рослин у пучки та їх розв'язування.

5.14. Навантажування та розвантажування кілків для кріплення дерев, пакувальних матеріалів та інших невідповідальних вантажів.

5.15. Підношування кущових рослин до місця тимчасового їх прикопування або саджання.

5.16. Тимчасове прикопування кущових рослин з оголеною кореневою системою.

5.17. Улаштовування та відновлювання пристовбурних ямок і канавок.

5.18. Заготовляння й установлювання кілків для підв'язування дерев під час висаджування.

5.19. Коткування газонів і доріжок ручним котком.

5.20. Трамбування грунту вручну.

5.21. Заготовляння рослинної землі та дерну.

5.22. Заготовляння спиць для обдерновування.

5.23. Розпушування грунту в пристовбурних ямках.

5.24. Розпушування клумб.

5.25. Пересаджування дерев.

5.26. Підсівання газонів вручну.

5.27. Розмічання (маркірування) рядів і борозен.

5.28. Улаштовування грядок.

5.29. Підготовляння дерево-кущових рослин для висаджування.

5.30. Навантажування, розвантажування з укладанням саджанців дерев і кущових рослин.