* *
Інструкція для посади "Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації жирів та олії 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес рафінації жирів та олій;
      - параметри режимів та правила їх регулювання;
      - будову і принцип дії устаткування;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - властивості кислот, лугів і правила поводження з ними;
      - норми витрат сировини і виходу готової продукції.

1.4. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес рафінації жирів та олій в апаратах періодичної та безперервної дії під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

2.2. Готує необхідні розчини, подає їх в апарати.

2.3. Спостерігає за роботою устаткування.

2.4. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів режими гідратації, нейтралізації, промивання, сушіння, вибілювання жирів та олій.

2.5. Видаляє вологу, фузи.

2.6. Контролює якість рафінації, кислотність, вологість жирів та олій на підставі результатів лабораторних аналізів.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.