Інструкція для посади "Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сортамент труб і властивості металів;
      - типи опор і кріплення до них;
      - будову та правила керування потоково-механізованими лініями;
      - способи виготовляння прямолінійних секцій трубопроводів;
      - будову трубонарізних верстатів;
      - допустимі зазори та види кромок під час складання стикових труб для зварювання;
      - способи знежирювання деталей і труб киснепроводу;
      - правила стропування трубних вузлів і блоків;
      - правила гідравлічного та пневматичного випробувань;
      - правила складання вузлів і вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

1.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час виготовляння вузлів і деталей технологічних трубопроводів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Механізоване різання та нарізування труб.

5.2. Обробляння кінців труб абразивним кругом на фаску.

5.3. Гнуття труб діаметром від 80 до 200 мм.

5.4. Насаджування фланців на труби та стикування сталевих труб діаметром від 100 до 200 мм.

5.5. Набивання сальників.

5.6. Складання вузлів трубопроводів діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 Мпа (40 кгс/см2) з гідравлічним випробуванням.

5.7. Підготовляння, притирання, шабру-вання, гідравлічне випробовування й установлювання арматури діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

5.8. Відбортовування, розбортовування та стикування для зварювання труб з поліетилену, вініпласту, алюмінію, міді та латуні.

5.9. Виготовляння деталей та елементів трубопроводу з поліетиленових, вініпластових, алюмінієвих, мідних та інших труб.

5.10. Зачищання зварних швів до чистоти поверхні Rz = 40.