* *
Інструкція для посади "Скляр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скляр 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи склярем 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості та марки скла різних видів та призначення;
      - властивості та види герметиків;
      - правила та способи виконання особливо складних склярських робіт;
      - правила та способи розмічання та криволінійного різання стекол різних марок та товщини, склопакетів;
      - правила та способи вставляння скла в рами складної конфігурації;
      - правила виготовляння мозаїкових картин зі скла різних кольорів та марок за заданим рисунком;
      - способи скріплювання та склеювання елементів зі скла;
      - способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила безпечної експлуатації механізованого та електричного інструменту, пістолета для забивання шпильок;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Скляр 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скляр 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скляр 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скляр 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи зі скління під час здійснення будівництва й ремонту висотних будівель та споруд різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скляр 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скляр 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скляр 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скляр 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скляр 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скляр 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скляр 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скляр 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скляр 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скляр 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Різання та вставляння скла усіх типів у рами різних багатокутних і криволінійних форм складної конфігурації на висотних будівлях та спорудах різного призначення, пам'ятках історії, культури та архітектури під час здійснення їх будівництва та ремонту.

5.2. Розмічання, розкроювання та різання стекол для виготовляння мозаїкових картин.

5.3. Складання мозаїкових картин вітражів за заданим рисунком із окремих елементів, скріплювання та склеювання елементів зі скла, вставляння їх у рами складної конфігурації.

5.4. Заміна елементів мозаїкової картини під час ремонту.

5.5. Вставляння та заміна призм і лінз.

5.6. Скління балконів, еркерів, лоджій, світових ліхтарів, огорож ліфтових шахт та сходів, дахів, інших архітектурних конструкцій склом різних марок та склопакетами.

5.7. Встановлювання вітринних великогабаритних стекол.

5.8. Обточування кромок скляних листів складної конфігурації.

5.9. Свердління в склі отворів складної конфігурації.