* *
Інструкція для посади "Завідувач господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти та нормативні документи з питань господарського обслуговування в органі Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - засоби механізації праці обслуговуючого персоналу;
      - інструкції та правила експлуатації технічних засобів;
      - правила експлуатації приміщень;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Завідувач господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю особового складу щодо господарського обслуговування в органі Держспецзв’язку.

2.2. Забезпечує дотримання чистоти у службових та підсобних приміщеннях та на прилеглій території, належне освітлення, справність санітарно-технічних засобів та електромережі тощо.

2.3. Проводить інструктаж персоналу щодо правил експлуатації технічних засобів, що використовуються під час виконання господарських робіт.

2.4. Забезпечує особовий склад спецодягом, робочим інвентарем, інструментами, канцелярським приладдям, засобами для миття та чищення, іншими матеріалами та предметами господарського вжитку.

2.5. Здійснює розстановку особового складу та визначає обсяги робіт згідно з чинними нормами обслуговування, контролює якість їх виконання.

2.6. Забезпечує збереження господарського інвентарю, ремонт, своєчасне списання та поповнення.

2.7. Роз’яснює та контролює дотримання правил експлуатації технічних засобів.

2.8. Оглядає стан приміщень та вживає заходів щодо проведення ремонтних робіт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання своїх функціональних обов’язків; погоджувати з керівництвом органу Держспецзв’язку питання щодо проведення ремонтних робіт та господарського забезпечення; вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи з господарського обслуговування, накладення стягнень та заохочення особового складу.