* *
Інструкція для посади "Вихователь-методист вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вихователь-методист вищої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на посаді вихователя-методиста першої категорії не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту;
      - зміст і принципи організації різних методик виховання;
      - основні технологічні процеси та заходи роботи з курсантами (слухачами);
      - основи педагогіки, психології, економіки, організації виробництва та управління;
      - фізіологію та методику професійного навчання та виховання;
      - сучасні форми та методи виховання;
      - основи законодавства про захист молоді;
      - положення міжнародних конвенцій захисту прав дітей і молоді;
      - правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Вихователь-методист вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вихователь-методист вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вихователь-методист вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вихователь-методист вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує та організовує виховання курсантів (слухачів).

2.2. Проводить роботу зі створення умов для їх соціально-психологічної реабілітації, соціальної та навчально-трудової адаптації.

2.3. Використовує різноманітні заходи, методи та засоби виховання.

2.4. На основі вивчення індивідуальних особливостей і рекомендацій психолога планує та проводить з курсантами (слухачами) коректувально-розвиваючу роботу (з групою або індивідуально).

2.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження та зміцнення здоров’я курсантів (слухачів), вживає заходів, що сприяють їх психофізичному розвитку, відповідає за їх життя і здоров’я.

2.6. Організовує дотримання курсантами (слухачами) режиму дня, підготовку ними домашніх завдань, надає їм методичну допомогу в навчанні, організації дозвілля та у здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, спортивних секцій, кружків та інших об’єднань за інтересами.

2.7. Сприяє проявам зацікавленості у курсантів (слухачів) у певному роді діяльності за обраною професією, працевлаштуванню та подальшому навчанню.

2.8. Проводить роботу з профілактики порушень поведінки, шкідливих звичок, інших девіацій.

2.9. Надає допомогу в організації самоврядування в діяльності колективу курсантів (слухачів).

2.10. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси та схильності курсантів (слухачів), їх сімейні обставини та житлово-побутові умови.

2.11. Взаємодіє з батьками курсантів (слухачів) або з особами, які про них піклуються.

2.12. Координує діяльність вихователів-методистів нижчої категорії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вихователь-методист вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вихователь-методист вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вихователь-методист вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вихователь-методист вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вихователь-методист вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вихователь-методист вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вихователь-методист вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вихователь-методист вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вихователь-методист вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вихователь-методист вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи; у межах своєї компетенції повідомляти керівництво Інституту про всі виявлені під час виконання посадових обов’язків недоліки, вносити пропозиції щодо їх усунення; отримувати від структурних підрозділів і відповідних фахівців Інституту інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків; залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів Інституту до вирішення завдань, покладених на нього, відповідно до положень про структурні підрозділи або з дозволу вищого керівництва; вимагати від керівництва Інституту сприяння у виконанні посадових обов’язків.