Інструкція для посади "Намотувальник котушок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник котушок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії устаткування різних моделей;
      - кінематику, електричну схему та спосіб налагодження намотувального устаткування, яке застосовує;
      - взаємодію вузлів намотувальних верстатів різних типів;
      - схеми перемикання устаткування;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Намотувальник котушок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник котушок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник котушок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник котушок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує котушки та трансформатори на різні каркаси підвищеної складності одночасно двома і більше проводами зі складними з'єднаннями.

2.2. Намотує котушки та трансформатори дослідних і експериментальних взірців на автоматах, напівавтоматах та багатошпиндельних автоматах різних типів для універсального, біфілярного, тороїдального та ступінчастого намотування.

2.3. Намотує ажурні каркаси проводами будь-яких марок та діаметрів.

2.4. Виконує безкаркасне намотування та розкладає в одній котушці до 14 обмоток (з укладанням тонких проводів на верх товстих з усуненням набігань і витримуванням заданої форми котушок) з виконанням до 28 виводів та відводів та закріпленням крайніх витків кожного шару, щоб уникнути спадання.

2.5. Виконує багатомісцеве намотування номіналів багатообмотувальних котушок на напівавтоматах з обробленням та оформленням виводів та відводів, а також паянням.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник котушок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник котушок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник котушок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник котушок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник котушок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник котушок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник котушок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник котушок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник котушок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник котушок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушки складної конструкції для передавальних ФВС - намотування на шаблонах з укладанням вручну, з "проклеюванням" або "спіканням" витків.

5.2. Котушки особливо складні - універсальне намотування.

5.3. Котушки дослідних взірців - тороїдальне намотування.

5.4. Трансформатори експериментальні - тороїдальне багатошарове намотування.

5.5. Трансформатори та дроселі типу ТА, ТН, ТПР, ТР, ДПП, "Фактор", "Потенціал", ДВК, дросель високочастотний - намотування.

5.6. Трансформатори малогабаритні тороїдальні - намотування вручну та на верстатах СНТ-1,5 та СНТ-3-У.