Інструкція для посади "Чабан 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чабан 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією чабана 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та прогресивні методи утримання маточного поголів'я овець і кіз, баранів, цапів-плідників, молодняка;
      - особливості технології утримання та вирощування молодняка;
      - профілактику захворювання овець та кіз;
      - методи збільшення приплоду ягнят;
      - правила застосування антибіотиків і мікроелементів;
      - правила ведення зоотехнічного обліку;
      - технологію та послідовність стриження вручну;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Чабан 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чабан 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чабан 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чабан 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за маточним поголів'ям овець, кіз, баранів і цапів-плідників, за ярочками (кізочками) з відлучення до 1,5 року на користувальних фермах.

2.2. Годує, напуває, випасає тварин.

2.3. Виконує заходи щодо збільшення приросту живої маси ягнят, настригу вовни та поліпшення збереження поголів'я.

2.4. Вичісує пухових кіз.

2.5. Проводить ручне стриження овець та кіз.

2.6. Допомагає операторам брати сім'я плідників у разі штучного осіменіння.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чабан 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чабан 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чабан 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чабан 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чабан 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чабан 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чабан 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чабан 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чабан 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чабан 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.