Інструкція для посади "Провідник із супроводження тварин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідник із супроводження тварин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок приймання, транспортування та здавання тварин і птиці;
      - правила навантаження, обслуговування та розміщення супроводжуваних тварин і птиці у вагоні, автомобілі, плавзасобах;
      - інструкцію із сигналізації залізниць у межах виконуваної роботи;
      - маршрут прямування та правила надання першої ветеринарної допомоги тваринам і птиці;
      - основи зоотехнії та ветеринарії;
      - правила переганяння, випасання худоби;
      - раціон та терміни годівлі;
      - правила оформлення приймально-здавальних документів;
      - правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Супроводжує, обслуговує й охороняє тварин та птицю в пунктах відправлення, призначення і під час руху в разі транспортування їх автомобілями; залізницею та водним транспортом.

2.2. Приймає на базах партії худоби і переганяє її до пункту призначення.

2.3. Підвозить або підганяє і навантажує тварин, птицю, інвентар, корми в пунктах відправлення, вивантажує в пунктах призначення.

2.4. Обладнує та утримує в чистоті приміщення для тварин і птиці на транспортних засобах.

2.5. Переганяє тварин на заготівельні та забійні пункти.

2.6. Годує, напуває, додержується правил догляду за тваринами та птицею, випасає худобу під час руху.

2.7. Бере участь у зважуванні, ветеринарному обробленні, сортуванні худоби.

2.8. Надає першу допомогу травмованим тваринам і птиці.

2.9. Оформлює встановлену документацію та здає тварин і птицю за приймально-здавальним актом.

2.10. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідник із супроводження тварин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.