Інструкція для посади "Ремюер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ремюер" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва шампанського та ігристого вина пляшковим методом;
      - сутність і значення процесу ремюажу та правила його проведення;
      - біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, вуглекислоти;
      - будову пюпітрів, правила укладання та виймання з них пляшок;
      - правила ведення обліку.

1.4. Ремюер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ремюер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ремюер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ремюер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Переводить осад на пробку у виробництві шампанського та ігристого вина пляшковим методом (ремюаж).

2.2. Визначає візуально та органолептично момент закінчення процесу бродіння в пляшках та дозрівання осаду для ремюажу.

2.3. Стежить за правильним укладанням пляшок у пюпітри.

2.4. Проводить коливальне трясіння пляшок з легкими ударами об стінки пюпітру так, щоб осад переміщувався по стінці пляшки спіральне і легкий осад не відставав від важкого.

2.5. Веде облік.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ремюер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ремюер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ремюер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ремюер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ремюер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ремюер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ремюер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ремюер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ремюер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ремюер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ремюер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ремюер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ремюер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ремюер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ремюер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ремюер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.