Інструкція для посади "Провідний грунтознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний грунтознавець" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ґрунтознавця I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються хімізації сільського господарства;
      - ґрунтознавство, агрохімію;
      - методи відбирання проб ґрунтів, добрив, продукції рослинництва;
      - правила експлуатації лабораторного устаткування та приладів;
      - правила ведення документації;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний грунтознавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний грунтознавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний грунтознавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний грунтознавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє і організовує виконання заходів зі збереження і підвищення родючості ґрунтів.

2.2. Організовує агрохімічні обстеження сільськогосподарських земель, бере участь у них, а також у відбиранні зразків ґрунтів для аналізів.

2.3. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів.

2.4. Сприяє впровадженню у виробництво передового досвіду та нових методів аналізу ґрунтів, продукції, добрив.

2.5. Рекомендує господарствам способи застосування органічних та мінеральних добрив, засобів хімізації.

2.6. Здійснює методичне керівництво проведенням біо-, фізико-хімічних та технологічних аналізів, бере участь у лабораторних дослідженнях і польових дослідах, науково-методичних роботах з оцінки якості ґрунтів та вирощеної продукції.

2.7. Складає характеристики ґрунтів, бере участь у розробленні систем добрив.

2.8. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний грунтознавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний грунтознавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний грунтознавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний грунтознавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний грунтознавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний грунтознавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний грунтознавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний грунтознавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний грунтознавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний грунтознавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний грунтознавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний грунтознавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний грунтознавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний грунтознавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний грунтознавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний грунтознавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.