Інструкція для посади "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і B. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов стаж керування машинами категорії A - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
      - будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу більше 20 кН, гусеничних тракторів класу більше 30 кН та технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії.

1.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно виконує сільськогосподарські та меліоративні роботи на колісних тракторах класу більше 20 кН, гусеничних тракторах класу більше 30 кН, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються із цими тракторами, включаючи причіпні навантажувачі та бульдозери.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.